Informatie over het verwerken van persoonsgegevens


Geachte gebruiker,

hartelijk dank voor uw interesse in onze diensten. Met betrekking tot het verlenen van onze diensten moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van uw privacy. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om de verwerkende persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of toevallige toegang, onbevoegde of toevallige verandering, vernietiging of verlies, opzettelijke manipulatie, onbevoegde verwerking of een ander soort misbruik. De beveiliging van persoonsgegevens wordt op de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking afgestemd, evenals op mogelijke risico´s voor de rechten en vrijheden van  natuurlijke personen. Daarom gebruiken wij elektronische beveiligingsmiddelen, evenals persoonlijke beschermers.

 

In overeenstemming met artikel 13 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27. april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, waardoor de richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming) wordt vervangen, willen wij u graag belangrijke informatie geven zodat u onze politiek van de bescherming van persoonsgegevens beter kunt begrijpen.

 

Lees verder hoe wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, Engels: GDPR) met uw persoonsgegevens omgaan.


Wie verzamelt de gegevens

 Uw persoonsgegevens worden verzameld door:

Ads online, s.r.o.

IČ (identificatienummer): 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Tsjechië

C 264901 ingeschreven bij de stadsrechtbank in Praag

Contact e-mailadres: support@letakyslev.cz

Uit het oogpunt van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn wij een exploitant.

 

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Attendering op nieuwe folders: het e-mailadres.


Doel van de gegevensverzameling

Attendering op nieuwe folders: op grond van uw toestemming, om u op nieuwe folders attend te maken.

Commentaren: op grond van uw toestemming, zodat ik uw commentaar kan presenteren en tegelijkertijd me tegen spam kan beschermen.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Attendering op nieuwe folders: gedurende 5 jaar, of tot uw opzegging.


Deze gegevens worden verwerkt door:

Ads online, s.r.o.

IČ: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Czech Republic

C 264901 264901 ingeschreven bij de stadsrechtbank in Praag

Contact e-mailadres: support@letakyslev.cz


Cookiebestanden

Wij gebruiken cookies om websitebezoek te meten. Bijvoorbeeld hoelang u op een pagina blijft en via welke pagina u hier terecht bent gekomen. Het gebruik van cookiebestanden voor het meten van het websitebezoek en het aanpassen van de weergave van een website beschouw ik als gerechtwaardigd belang van de websitebeheerder.

U kunt uw internetbrowser opdracht geven om alle cookiebestanden te weigeren.

Wij gebruiken volgende cookiebestanden: google analytics

 

Waar hebt u recht op

U kunt vragen, welke gegevens wij verwerken, voor welk doel, in welke omvang, hoe lang en wie heeft de toegang ertoe.

U heeft recht om correctie of verwijdering van uw gegevens op te vragen.

U kunt vragen om het versturen van nieuwsbrieven stop te zetten. Zelf kunt u ten alle tijde onderaan elke e-mail het versturen opzeggen.

 

Waar naartoe kunt u zich wenden

Indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens in strijd met betreffende rechtsvoorschriften verwerken, contacteer ons.

Contact e-mail: support@letakyslev.cz

Inspectieorgaan op het gebied van de beveiliging van persoonsgegevens op het Nederland grondgebied: Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over het inspectieorgaan van de Nederlandse en over de wijze van indienen van een klacht vindt u op zijn officiële website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Deze Regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds 10 mei 2018 van toepassing.